POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2016/2594

ULM (ultralight aircraft)

3XTrim / 3XTrim

Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)

2016-09-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
3XTrim / 3XTrim
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
I-8421/SP-SYPT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2016-09-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-