INCYDENT (INCIDENT) - 2017/0326

samolot (airplane)

Boeing 787-800

FIR LZBB [Bratysława]

2017-02-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Boeing 787-800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LRF
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
FIR LZBB [Bratysława]
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-02-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot zawodowy liniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-