INCYDENT (INCIDENT) - 2017/1159

samolot (airplane)

PZL-OKECIE, PZL-104 Wilga 35

Kielce - Masłów (EPKA)

2017-06-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-OKECIE, PZL-104 Wilga 35
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WEC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kielce - Masłów (EPKA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-06-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution