POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2017/2338

samolot (airplane)

PZL-130 ORLIK

Stary Zambrzyków / Otwock

2017-08-31

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-130 ORLIK
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-YZL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Stary Zambrzyków / Otwock
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-08-31
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy zawodowy, doś
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution