INCYDENT (INCIDENT) - 2017/2595

śmigłowiec (helicopter)

GUIMBAL, G-2 Cabri

Sochaczew

2017-09-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
GUIMBAL, G-2 Cabri
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NCA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sochaczew
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-09-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution