WYPADEK (ACCIDENT) - 2017/2810

samolot ULM (ultralight airplane)

3Xtrim 450 Ultra 17

Warząchewka Królewska / Włocławek

2017-10-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
3Xtrim 450 Ultra 17
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SSZW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warząchewka Królewska / Włocławek
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-10-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-