ZDARZENIE (OCCURRENCE) - 2017/2888

samolot (airplane)

Cessna 172

Łódź-Lublinek (EPLL)

2017-10-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 172
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-EEBD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łódź-Lublinek (EPLL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-10-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
ZDARZENIE (OCCURRENCE)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution