INCYDENT (INCIDENT) - 2017/3011

samolot (airplane)

EMBRAER 170-200 (175)

Warszawa (EPWA)

2017-11-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EMBRAER 170-200 (175)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LIO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-11-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution