WYPADEK (ACCIDENT) - 2017/3389

samolot (airplane)

Cessna 185

Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)

2017-12-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 185
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MKU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-12-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-