INCYDENT (INCIDENT) - 2018/0498

samolot (airplane)

AIRBUS A-330-200

Warszawa (EPWA)

2018-03-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AIRBUS A-330-200
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
C-GTSI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-03-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Air Transat
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 19 marca 2018 r. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) została poinformowana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Dyżurnego Operacyjnego Lotniska Chopina w Warszawie (EPWA), o incydencie, który miał miejsce w dniu 16 marca 2018 r. Samolot Airbus A-330-200, o znakach rozpoznawczych C-GTSI, numer lotu TVP7617, którego operatorem był Air Transat, wykonujący lot na trasie z lotniska VTSG (Krabi, Tajlandia) do lotniska EPWA dla operatora Smartwings, w dolocie do punktu nawigacyjnego LIMVI (pierwszy punkt STAR w dolocie do lotniska EPWA, granica TMA EPWA) został poinstruowany przez kontrolę ruchu lotniczego o konieczności zredukowania prędkości do minimum clean (minimalna prędkość lotu samolotu w gładkiej konfiguracji). Restrykcja ta była związana z odśnieżaniem pasa startowego na lotnisku EPWA. Załoga C-GTSI poprosiła o koordynację krótszego dolotu do lotniska ze względu na minimalną pozostałość paliwa. Załoga pytana wielokrotnie przez kontrolę ruchu lotniczego o endurance (całkowity zapas paliwa na pokładzie samolotu wyrażony poprzez czas lotu), ani razu nie udzieliła odpowiedzi. Kiedy załoga została poproszona o potwierdzenie zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej, odmówiła takiego potwierdzenia, ale jednocześnie poinformowała kontrolera ruchu lotniczego, że sytuacja taka nastąpi, jeśli wkrótce nie dostaną zgody na podejście i lądowanie na lotnisku w Warszawie. W trakcie wymiany korespondencji piloci nie udzielili kontrolerom ruchu lotniczego odpowiedzi na temat aktualnego stanu paliwa na pokładzie (pozostałego czasu lotu). Samolot o godzinie 15:53 bezpiecznie wylądował na lotnisku EPWA.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution