INCYDENT (INCIDENT) - 2018/0503

samolot (airplane)

Learjet 60XR

FIR UMMV / Miński / Białoruś

2018-03-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Learjet 60XR
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-CEZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
FIR UMMV / Miński / Białoruś
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-03-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
AMC Aviation
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

-

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution