WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/0854

paralotnia (paraglider)

MACPARA

Świnna / Żywiec

2018-04-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia (paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
MACPARA
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
44463
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Świnna / Żywiec
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-04-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotni
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-