POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2018/0941

samolot (airplane)

Cessna 182

Opole-Polska Nowa Wieś (EPOP)

2018-04-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 182
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
YL-SEX
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Opole-Polska Nowa Wieś (EPOP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-04-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

-

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-