INCYDENT (INCIDENT) - 2018/1290

szybowiec (glider)

SZD-48 Jantar Std. 2

Nawojowa / Nowy Sącz

2018-05-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48 Jantar Std. 2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3212
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nawojowa / Nowy Sącz
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-05-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution