WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/1340

ULM (ultralight aircraft)

ULM

Smarchowice Wielkie k. Namysłowa

2018-05-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ULM
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-TUL 07
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Smarchowice Wielkie k. Namysłowa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-05-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-