WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/1340

ULM (ultralight aircraft)

APOLLO FOX

Smarchowice Wielkie / Namysłów

2018-05-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
APOLLO FOX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-TUL 07
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Smarchowice Wielkie / Namysłów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-05-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-