WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/2632

samolot (airplane)

TECNAM, P-2002 Sierra

Smerek / Lesko

2018-08-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2002 Sierra
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-JUU23
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Smerek / Lesko
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-08-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-