WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/2888

samolot (airplane)

WSK PZL Mielec, M-18A

Hornell/USA

2018-08-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
WSK PZL Mielec, M-18A
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
N851EJ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Hornell/USA
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-08-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja USA (NTSB)
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-