POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2018/2936

samolot (airplane)

ANTONOV, An-2

Brusartsi

2018-08-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ANTONOV, An-2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
LZ-1409
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Brusartsi
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-08-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Bułgarii
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-