WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/3028

wiatrakowiec (gyroplane)

ZEN1

Wilkowice / Bielsko-Biała

2018-09-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ZEN1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-TWD 01
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wilkowice / Bielsko-Biała
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-09-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot wiatrakowca
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution