INCYDENT (INCIDENT) - 2018/3308

samolot (airplane)

CIRRUS, SR-22

Poznań Ławica (EPPO)

2018-09-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CIRRUS, SR-22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-EIGA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Poznań Ławica (EPPO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-09-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution