WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/3414

ULM (ultralight aircraft)

Aerospool Priewidza, WT-9 Dynamic

Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)

2018-10-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aerospool Priewidza, WT-9 Dynamic
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-STAR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-10-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution