INCYDENT (INCIDENT) - 2018/3548

samolot (airplane)

PZL-OKECIE, PZL-104 Wilga 35

Ossala / Połaniec

2018-10-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-OKECIE, PZL-104 Wilga 35
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ZOO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ossala / Połaniec
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-10-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy zawodowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution