WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/3564

spadochron (parachute)

PD Navigator 260

Kazimierz Biskupi(EPKB)

2018-10-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PD Navigator 260
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kazimierz Biskupi(EPKB)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-10-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Skoczek spadochronowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution