WYPADEK (ACCIDENT) - 2018/4014

ULM (ultralight aircraft)

Remos G-3 Mirage

Skawa / Rabka

2018-11-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Remos G-3 Mirage
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SZUK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Skawa / Rabka
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2018-11-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich UACP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaria silnika po starcie. Awaryjne lądowanie zakończone wprowadzeniem w prawą autorotację na wysokości wyrównania i zderzeniem z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-