WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1306

szybowiec (glider)

SZD-50-3A Puchacz

Schwarzheide-Schipkau (EDBZ) / Niemcy

2019-04-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3A Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-6618
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Schwarzheide-Schipkau (EDBZ) / Niemcy
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-04-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Niemiec
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-