WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1360

śmigłowiec (helicopter)

ROBINSON, R-44

Sońsk / Łopacin / Ciechanów

2019-04-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ROBINSON, R-44
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-HALJ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sońsk / Łopacin / Ciechanów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-04-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot bez uprawnień na typ R44
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution