WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1551

śmigłowiec ULM (ultralight helicopter)

Aerocopter, AK1-3

Sokołów Podlaski

2019-05-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec ULM (ultralight helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aerocopter, AK1-3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HLIK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sokołów Podlaski
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-05-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot śmigłowca ultralekkiego
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
lekki (minor)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution