POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/1647

model szybowca (glider model) / samolot (airplane)

b.d. (ND) / Cessna, 172

Krosno (EPKR)

2019-05-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
model szybowca (glider model) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND) / Cessna, 172
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-APH
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Krosno (EPKR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-05-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Operator modelu szybowca / Pil
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution