WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1649

samolot (airplane)

Stinson 108

Lądowisko Bezmiechowa

2019-05-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Stinson 108
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-YCW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Bezmiechowa
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-05-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 18 maja 2019 r. pilot samolotu STITSON 108 podjął decyzję o odlocie z lądowiska Bezmiechowa w związku z burzą i opadem deszczu zbliżającym się od wschodu. Po lądowaniu wszystkich szybowców AOS Bezmiechowa, pilot wykołował na pas startowy (start na kierunku południowym). Pilot zgłosił gotowość do startu i dostał drogą radiową zgodę na start i informację o kierunku i prędkości wiatru. W trakcie rozbiegu, gdy prędkość samolotu był bliska prędkości oderwania na skutek podmuchów wiatru pochodzących od chmury burzowej samolot zaczął tracić kierunek rozbiegu w lewo (w stronę lasu). Aby uniknąć kolizji z drzewami, w odległości około 70 m przed lasem pilot zmniejszył do minimum obroty silnika i pogłębił zakręt w lewo aby wykonać cyrkiel. Pilot rozpoczął hamowanie w trakcie którego samolot skapotował unikając zderzenia z drzewami. Żadna z osób znajdujących się na pokładzie nie odniosła obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-