INCYDENT (INCIDENT) - 2019/1798

samolot (airplane)

PZL-OKĘCIE, PZL-101 Gawron

Leszno (EPLS)

2019-05-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-OKĘCIE, PZL-101 Gawron
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AAP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leszno (EPLS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-05-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy turystyczny P
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution