WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1816

samolot ULM (ultralight airplane)

TL-96 STAR

Kobylnica (EPPK)

2019-05-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TL-96 STAR
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SCLK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kobylnica (EPPK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-05-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy zawodowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 25 maja 2019 roku o godz. 08.50 LMT ultralekki samolot TL-96 STAR podczas startu z lotniska Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy (EPPK) po oderwaniu się z trawiastej drogi startowej RWY25 utrzymywał zbyt duży kąt wznoszenia, aż do przekroczenia krytycznego kąta natarcia. Samolot przechylił się na lewe skrzydło i nosem zderzył się z ziemią (około 10 metrów od lewej krawędzi pasa i 300 metrów od progu), samolot wykonał cyrkiel, ze zmianą kierunku o 180°, i zatrzymał się. W wyniku zderzenia z ziemią samolot uległ całkowitemu zniszczeniu. Pilot o własnych siłach opuścił statek powietrzny. Z relacji pilota wynika, że podczas startu po oderwaniu od ziemi, pilot miał trudności z oddaniem drążka, w celu zmniejszenia kąta natarcia. Warunki atmosferyczne nie miały wpływu na zaistniałą sytuację.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-