WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1946

ULM (ultralight aircraft)

Mustang VJI, MIDGET

Napoleon / Kłobuck

2019-05-31

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Mustang VJI, MIDGET
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
A44RFD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Napoleon / Kłobuck
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-05-31
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 31.05.2019 r. około godziny 10:36 z lotniska w Natolinie k. Krzepic wystartował samolot Midget Mustang VJ. Pilot miał wykonać przelot do Płocka. Po starcie pilot wykonał dwa okrążenia nad terenem Muzeum Dywizjonu 303 gdzie odbywał się piknik. Po wykonaniu nawrotu na niewielkiej wysokości nastąpiło dynamiczne zerwanie strug na skrzydłach, samolot wszedł w autorotację a następnie wpadł do lasu gdzie zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia pilot zginął na miejscu a samolot został całkowicie zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-