WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/1953

paralotnia PPG (powered paraglider with gear)

b.d. (ND)

Ludwinowo / Włocławek-Kruszyn (EPWK)

2019-06-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
paralotnia PPG (powered paraglider with gear)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ludwinowo / Włocławek-Kruszyn (EPWK)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot paralotniowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Godzina 7:10 LMT start z rejonu lotniska Aeroklubu Włocławskiego (EPWK). W trakcie lotu pilot wykonywał manewry, spirale. Będąc nad miejscowością Ludwinowo k/ Kruszyna pilot doprowadził do spirali upadkowej, w wyniku której poniósł śmierć.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-