POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/1985

samolot (airplane)

YAKOVLEV, Yak-12

Gliwice (EPGL)

2019-06-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
YAKOVLEV, Yak-12
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AWC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gliwice (EPGL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy turystyczny P
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution