POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/2226

samolot (airplane)

PIPER, PA-34 Seneca

Rzeszów (EPRJ)

2019-06-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PIPER, PA-34 Seneca
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TUC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rzeszów (EPRJ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor pilot samolotowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-