WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/2358

samolot (airplane)

SOCATA, Rallye MS880B

Szymanów EPWS

2019-06-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, Rallye MS880B
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
G-AZKE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Szymanów EPWS
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 21.06.2019r. samolot został przygotowany do lotu w rejonie lotniska Szymanów. Pilot wystartował do lotu z EPWS o godz. 19:00 LMT z pasa 14. Rozbieg samolotu przebiegał bez zastrzeżeń. Na wysokości 500 ft pilot usłyszał zwiększony hałas w rejonie silnika i zauważył zadymienie kabiny. W tym momencie parametry pracy silnika były prawidłowe. W tej fazie lotu przerwanie startu i lądowanie na wprost było niemożliwe i pilot podjął decyzję o dalszym wznoszeniu. Po kilku sekundach, na wysokości około 900 ft nastąpiło nagłe zatrzymanie silnika nad zabudowaniami miejscowości Szymanów. Pilot podjął decyzję o powrocie na lotnisko. W celu wydostania się z nad zabudowań wykonał łagodny zakręt o 180° i próbował dolecieć na lotnisko startu. Pilotowi nie udało się dolecieć do lotniska i lądował na świeżo zrekultywowanym polu uprawnym, około 500 m przed wschodnią granicą lotniska na przedłużeniu pasa 14. Załoga nie odniosła obrażeń. Samolot uległ poważnemu uszkodzeniu. Samolot przetransportowano na lotnisko EPWS i zabezp

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-