POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/2427

samolot (airplane)

SOCATA, TB-10 Tobago

EPWS Szymanów

2019-06-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, TB-10 Tobago
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
G-SBKR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPWS Szymanów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 26.06.2019 r. .samolot przygotowano do lotu w rejonie lotniska Szymanów. Pilot wystartował do lotu o godz.9:00 z pasa 14.Podczas wykonywania lewego kręgu nadlotniskowego w okolicy pierwszego zakrętu, pilot wyczuł w kabinie dość intensywny zapach dymu. Od tego momentu, po około 8 s lotu, na wysokości 800 ft nastąpiło wyłączenie silnika. Pilot ocenił, że nie ma możliwości powrotu na lotnisko i podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym. Pilot wylądował na polu uprawnym około 500 m przed północno - wschodnią granicą lotniska. Pilot nie odniósł obrażeń. Samolot przetransportowano na lotnisko EPWS. Podczas oględzin samolotu nie wykryto uszkodzeń płatowca. Uszkodzeniu w wyniku pożaru silnika uległy przewody powietrzne oraz część przewodów elektrycznych.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-