WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/2513

szybowiec z napędem (powered glider)

ASG 29E

Barczewo / Olsztyn

2019-06-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec z napędem (powered glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ASG 29E
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-KCEI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Barczewo / Olsztyn
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy (SPL)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution