POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2019/2859

samolot (airplane)

TECNAM, P-2008 JC

Piotrków Trybunalski (EPPT)

2019-07-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-DME
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Bartolini Air
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 14.07.2019 r. na lotnisku Piotrków Trybunalski (EPPT) odbywały się skoki spadochronowe i loty szybowcowe. Zrzut skoczków odbywał się z samolotu SC-7 Skyvan (dalej nazywany „Skyvan”). Pilot z licencją PPL(A) wykonywał lot samolotem Tecnam P2008-JC o znakach rozpoznawczych SP-DME (dalej nazywany „Tecnam”). Trasa obejmowała przelot z lotniska Łódź (EPLL) na lotnisko Rudniki koło Częstochowy (EPRU), z wykonaniem jednego konwojera na lotnisku EPPT. Pilot samolotu Tecnam zgłosił się nad punktem NOVEMBER lotniska EPPT przekazując swoje zamiary. Kierownik skoków przekazał pilotowi informacje przylotowe, ale nie poinformował go o skokach spadochronowych. Pilot samolotu Tecnam zgłosił meldunek pozycyjny wlatując na pozycję z wiatrem do RWY 03. Następnie pilot zauważył samolot Skyvan na prostej i zdecydował o wydłużeniu pozycji z wiatrem w celu wypracowania odpowiedniej separacji. Gdy samolot Tecnam znalazł się na prostej do RWY 03, na zniżaniu, na wysokości około 300 ft AGL, pilot zauważył, iż wbrew jego oczekiwaniom samolot Skyvan nie wylądował na pasie trawiastym tylko na asfaltowym i wykonywał backtrack . W związku z tym pilot samolotu Tecnam zdecydował o odejściu na drugi krąg. Załoga samolotu Skyvan wykonującego backtrack na RWY 03 zauważyła, iż tor lotu samolotu prowadzi wprost na podchodzącego do lądowania skoczka, który znajdował się nad pierwszą częścią RWY 03. Dowódca samolotu Skyvan ocenił, że załoga samolotu Tecnam nie reaguje na zaistniałą sytuację i nadał przez radio polecenie, aby natychmiast wykonali zakręt w prawo z powodu obecności skoczka znajdującego się na kursie samolotu. Po usłyszeniu informacji o obecności skoczka nad RWY pilot samolotu Tecnam wykonał zakręt w prawo w celu oddalenia się od osi pasa. Samolot Tecnam ominął skoczka i kontynuował lot po wyznaczonej trasie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution