WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/3052

samolot (airplane)

PZL-MIELEC, M-18 Dromader

Okolice m. Kolarovo

2019-07-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-MIELEC, M-18 Dromader
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
LZ-8008
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Okolice m. Kolarovo
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
ACCREP
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-