WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/3124

ULM (ultralight aircraft)

DV-1 Skylark

Lądowisko Goczałkowice-Zdrój

2019-07-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
DV-1 Skylark
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SASL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Goczałkowice-Zdrój
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot samolotów UL UACP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-