INCYDENT (INCIDENT) - 2019/3126

samolot (airplane)

Airbus, A-321-200-231

Warszawa (EPWA)

2019-07-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Airbus, A-321-200-231
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
LZ-EAB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Electra Airways
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania samolotu na pasie RWY 11, piloci zakończyli dobieg za ostatnią dostępną drogą kołowania TWY ROMEO. Na polecenie kontrolera ruchu lotniczego załoga miała wykonać na końcu pasa zakręt o 180⁰ i zwolnić pas w drogę kołowania TWY ROMEO. Załoga wykonała zakręt w prawo i zwolniła pas startowy zgodnie z instrukcją kontrolera. Po dokonaniu inspekcji końcówki pasa RWY 11 przez Dyżurnego Portu, odnotowano, iż samolot uszkodził dwie lampy końca drogi startowej oraz wykonał zakręt poza krawędzią drogi startowej. W wyniku zdarzenia nie odnotowano uszkodzenia samolotu. W trakcie przygotowania do lądowania, załoga zaplanowała wykorzystanie pełnej długości pasa oraz zamiar zwolnienia pasa drogą kołowania NOVEMBER 3, która zgodnie z wydanym NOTAM-em i SUP AIP była wyłączona z użytkowania. Piloci nie mając świadomości o istniejących ograniczeniach, wykonali lądowanie z zamiarem wykonania ustalonego planu. Zauważywszy podczas dobiegu, że droga kołowania, którą mieli zamiar użyć do zwolnienia pasa jest zamknięta, użyli maksymalnego manualnego nacisku na hamulce. Samolot zatrzymał się. Na pytanie kontrolera TWR czy załoga jest w stanie wykonać zakręt o 180⁰ i zwolnić pas startowy, piloci odpowiedzieli twierdząco. Nie mając świadomości, że znajdują się poza krawędzią drogi startowej, (uszkadzając dwa światła końca drogi startowej) wykonali zakręt w prawo, a następnie zjechali z pasa.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution