WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/3400

motoparalotnia (powered paraglider)

SHWAT 28

Galiny / Bartoszyce

2019-08-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SHWAT 28
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Galiny / Bartoszyce
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-08-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-