INCYDENT (INCIDENT) - 2019/3415

ULM (ultralight aircraft)

Aeroprakt, A-22L2

Olsztyn Dajtki (EPOD)

2019-06-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt, A-22L2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SAAF
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Olsztyn Dajtki (EPOD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-06-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot ultralekkiego statku pow
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution