INCYDENT (INCIDENT) - 2019/3499

samolot (airplane) / samolot (airplane)

De Havilland DHC8-400 / Boeing 738-800

Warszawa (EPWA)

2019-08-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
De Havilland DHC8-400 / Boeing 738-800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
YL-BAH / SP-LWA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-08-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Air Baltic / PLL LOT
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 12.08.2019 r. samolot De Havilland DH8D-400 o znakach rozpoznawczych YL BAH (zwany dalej „DH8D”) wykonywał przelot na FL 240 przez TMA Warszawa. Trasa lotu samolotu DH8D była potencjalnie konfliktowa z odlotami z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) w kierunku zachodnim, w okolicach granicy APP z sektorem ACC TC. Jednym z samolotów odlatujących z lotniska EPWA był samolot Boeing 737-800 o znakach rozpoznawczych SP-LWA (dalej nazywany „B738”). Załoga samolotu B738 otrzymała od EC APP Warszawa zezwolenie na początkowe wznoszenie do FL 230 i informację o ruchu. Zezwolenie zapewniało separację pionową z przelotem do uzyskania separacji bocznej z samolotem DH8D. Po minięciu linii drogi samolotu DH8D załoga samolotu B738 otrzymała zezwolenie na dalsze wznoszenie do FL 340. W czasie wydania zezwolenia odległość między samolotami była mniejsza od wymaganych 5 NM separacji bocznej. Następnie EC polecił załodze samolotu DH8D nawiązanie łączności z ACC. W czasie przekazania kontroli nad samolotem DH8D znajdował się on daleko od granicy przestrzeni APP i ACC. Samolot B738 minął punkt nawigacyjny DIBLO i zgodnie z zaplanowaną trasą rozpoczął zakręt w lewo w kierunku punktu INDIG. Linie dróg samolotów stały się lekko rozbieżne, a odległość między samolotami zwiększała się powoli. Samolot DH8D znajdował się „na godzinie 9” samolotu B738. Około godz. 18:25 samolot B738 przecinał FL 230, a odległość między samolotami wynosiła 2,62 NM. System PEGASUS_21 wygenerował ostrzeżenie STCA . Zezwolenie na dalsze wznoszenie samolotu B738 zostało wydane po przecięciu przez niego linii drogi samolotu DH8D, jednak było to uczynione zbyt wcześnie i nie zapewniało wymaganej separacji poziomej. Wydając zezwolenie na dalsze wznoszenie załodze samolotu B738, EC nie uwzględnił zaplanowanej trasy lotu tego samolotu. Po zauważeniu konfliktu, EC niezwłocznie podjął prawidłowe działanie w celu odzyskania separacji. Nakazał załodze samolotu B738 wykonanie zakrętu w prawo na kurs 295°, w następstwie czego drogi samolotów stały się bardziej rozbieżne. W tym czasie odległość między samolotami wzrosła do 2,84 NM, przy separacji pionowej 700 ft. W momencie minięcia się samolotów na FL 240 odległość między nimi wynosiła 3,93 NM. Po osiągnięciu wymaganych separacji, zarówno poziomej powyżej 5 NM, jak i pionowej 1000 ft, samolot B738 został skierowany ponownie na punkt nawigacyjny INDIG oraz wysłany na łączność do ACC.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution