INCYDENT (INCIDENT) - 2019/3602

samolot (airplane)

Ikarus C42

Gdańsk (EPGD)

2019-07-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Ikarus C42
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-MULZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gdańsk (EPGD)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-07-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 14.07.2019 r. samolot Ikarus C42, o znakach rozpoznawczych D-MULZ (dalej nazywany jako „Ikarus”), wykonywał lot z lotniska Anklam (EDCA, Niemcy) na lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD). Załoga wykonywała lot według VFR w przestrzeni powietrznej FIS Gdańsk z zachodu w kierunku lotniska EPGD. Do czasu osiągnięcia trawersu miejscowości Słupsk, nic nie wskazywało na mogące się pojawić trudności. Od tej pozycji samolot Ikarus zaczął odchylać się od drogi prowadzącej do planowanego lotniska lądowania. Informator FIS zwrócił na to uwagę i rozpoczął przekazywanie załodze dodatkowych informacji o aktywności stref w pobliżu trasy lotu oraz sugerował utrzymywanie właściwego kursu. W miarę upływu czasu informator FIS odnosił wrażenie, że załoga samolotu Ikarus coraz bardziej błądzi. Informator FIS poświęcał coraz więcej czasu na przekazywanie informacji niezbędnych do nawigacji samolotu w kierunku lotniska docelowego. Szybko okazało się, że załoga nie rozumie większości transmisji i błędnie potwierdza ich przyjęcie lub nie potwierdza ich wcale. Informator FIS starał się używać jak najprostszych komunikatów, a także powtarzał istotne informacje dwu lub trzykrotnie w każdej transmisji, by ułatwić załodze ich zrozumienie i upewnić się, że informacja została przyjęta. W czasie prowadzenia korespondencji radiowej przez załogę samolotu Ikarus w kokpicie był słyszalny także inny głos podpowiadający co należy powiedzieć. Po dolocie do punktu ZULU lotniska EPGD, samolot Ikarus został przekazany na łączność z TWR EPGD. Manewry samolotu były nieprzewidywalne, a porozumiewanie się z jego załogą było bardzo trudne. Z tego powodu kontroler TWR poprosił kontrolera APP o opóźnienie podejścia samolotu rejsowego dolatującego do lotniska EPGD do czasu, gdy będzie miał pewność, że samolot Ikarus wykonuje lot w kierunku lotniska z zamiarem lądowania. Gdy samolot Ikarus znajdował się w bezpośredniej bliskości lotniska załoga samolotu rejsowego kontynuowała podejście, a opóźnienie wyniosło kilka minut. Kontroler TWR przekazywał załodze instrukcje dotyczące wykonania lotu przez punkty VFR, ale załoga ich nie wykonywała. Ostatecznie kontroler TWR polecił załodze wykonanie lotu w kierunku lotniska EPGD podając właściwy kierunek. Porozumienie udało się osiągnąć po kilku nieudanych próbach. Samolot Ikarus wylądował o godz. 16:32 . Trasa ostatniej godziny lotu była bardzo chaotyczna. W tym czasie informator FIS, a następnie kontroler TWR wyczerpali wszystkie możliwości jak najprostszego przekazu informacji w celu doprowadzenia samolot do lądowania. Przeprowadzono kilkadziesiąt transmisji w języku angielskim, z których większość nie została zrozumiana przez załogę samolotu. Samolot Ikarus dwukrotnie wzniósł się powyżej 1800 ft AMSL, wlatując w przestrzeń kontrolowaną TMA Gdańsk. Po zwróceniu uwagi załoga obniżyła wysokość lotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution