INCYDENT (INCIDENT) - 2019/3780

ULM (ultralight aircraft)

3Xtrim

Leszno (EPLS)

2019-08-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
3Xtrim
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
A77BJJ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leszno (EPLS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-08-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution