WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/3938

szybowiec (glider)

Zakłady Lotnicze Margański MDM-1 "Fox"

LOKW/WOLFSBERG

2019-09-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Zakłady Lotnicze Margański MDM-1 "Fox"
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-4560
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
LOKW/WOLFSBERG
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
ACCREP
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-