INCYDENT (INCIDENT) - 2019/4326

samolot (airplane)

Embraer

okolice punktu nawigacyjnego BABEN

2019-09-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Embraer
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OE-LWQ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
okolice punktu nawigacyjnego BABEN
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-09-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Nie dotyczy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution