WYPADEK (ACCIDENT) - 2019/4719

szybowiec (glider)

SZD-42-2 Jantar 2B

Mnichov/Republika Czeska

2019-10-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-42-2 Jantar 2B
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-1492
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Mnichov/Republika Czeska
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2019-10-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Czech
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-